Plaćanja

PLAĆANJA

UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET

Brzo i kvalitetno realizovanje naloga platnog prometa u zemlji

PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM

Efikasno obavljamo svih plaćanja prema inostranstvu i iz inostranstva

TRAJNI NALOG

Bez suvišnog čekanja na šalterima i uz niže naknade plaćajte sve svoje obaveze

WESTERN UNION

Usluga elektronskog transfera novca

Klijenti mogu obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to:

 • otvoriti transakcione račune u Banci
 • obaviti uplatu gotovog novca na šalteru
 • obaviti isplatu gotovog novca na šalteru
 • obaviti bezgotovinsko plaćanje na šalteru
 • dobiti informacije o stanju i prometu po računu
 • zatražiti prepise naloga
 • uputiti zahtjeve za rješavanje reklamacija

Svim klijentima koji su prethodno otvorili tekući ili devizni račun pružamo efikasno izvršenje svih naloga za plaćanje prema i iz inostranstva.

Naloge za plaćanje prema inostranstvu primljene u toku radnog dana vršimo odmah sa datumom valute koji je jednak datumu prijema naloga ili najkasnije naredni radni dan.

Sa sredstvima priliva iz inostranstva možete raspolagati odmah, isti dan kada je odobren račun banke u inostranstvu. U poslovanju sa inostranstvom banku prepoznaju i po SWIFT CODE: MFBLBA22.

Putem trajnog naloga bez suvišnog čekanja na šalterima i uz niže naknade možete platiti sve svoje obaveze: po osnovu troškova režija, zakupnine, vrtića, rate kredita, životnog osiguranja i sl.

Dovoljno je da samo jednom dođete u poslovnicu, otvorite trajni nalog i nakon toga vaši računi se automatski plaćaju na tačan datum ili u određenim vremenskim intervalima, a svu brigu oko vaših finansijskih obaveza preuzima banka.

Ukoliko imate redovne prilive iz inostranstva po osnovu plate ili penzije, pružamo vam i mogućnost korišćenja deviznog trajnog naloga u EUR-ima. Sredstva sa deviznog računa automatski možete konvertovati u domaću valutu, a nakon toga određeni fiksni iznos tih sredstava mjesečno prebacivati u korist računa otvorene štednje u domaćoj valuti.

Trajni nalog je moguće isključiti, besplatno, u bilo kojem trenutku, na zahtjev klijenta.

MF banka  u svim svojim poslovnicama nudi Western Union uslugu elektronskog transfera novca. Western Union omogućava brz i siguran transfer novca u/iz više od 200 zemalja na preko 500 000 lokacija širom svijeta.
Račun u banci nije potreban ni primaocu ni pošiljaocu, troškove slanja plaća pošiljalac, dok se primaocu isplaćuje cijeli iznos – bez naknade.

PRIJEM NOVCA
Za preuzimanje novca potrebno je da dođete u Banku sa važećom ličnom ispravom, i da šalterskom radniku saopštite:

 

 •    Kontrolni broj transfera (MTCN)
 •    Ime i prezime pošiljaoca
 •    Državu iz koje je novac poslat
 •    Iznos koji očekujete

 

SLANJE NOVCA
Šalterskom radniku saopštite zemlju u koju šaljete novac, ime i prezime primaoca, kao i iznos koji šaljete.  Šalterski radnik će vas obavijestiti o iznosu naknade* za slanje.  Nakon izvršenog slanja dobićete desetocifreni kontrolni broj koji treba da javite primaocu. Novac će biti dostupan za isplatu u roku nekoliko minuta.

 

* Visina naknade je prema važećem tarifniku Western Uniona.

DOKUMENTI

Transakcioni račun u domaćoj valuti i usluga platnog prometa u zemlji

Transakcioni račun u stranoj valuti i usluga platnog prometa sa inostranstvom i u zemlji

Opšta pravila i uslovi izvršavanja trajnog naloga

Zahtjev za otvaranje računa za fizičko lice – rezident

Zahtjev za otvaranje trajnog naloga – fizička lica

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku