Prijava za posao

Unesite neophodne podatke za prijavu

    Napomena: slanjem prijave kandidat će, u smislu odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka, svoje lične podatke učiniti dostupnim MF banci a.d. Banja Luka,  te će Banka iste obraditi isključivo u svrhu selekcije kandidata. Klikom na dugme “Potvrdi” kandidat potvrđuje da je saglasan sa prezentovanim uslovima.