Građevinsko zemljište u naselju Novi Borik Banja Luka površine 4501 m2

Građevinsko zemljište u naselju Novi Borik Banja Luka površine 4501 m2

Predmet prodaje je građevinsko zemljište, u investicionom smislu spremno za gradnju, u naselju Novi Borik u zoni kolektivnog stanovanja u Banjoj Luci, ukupne površine 4501 m2. Navedena nekretnina je idealna za investiranje u gradnju i prodaju novoizgrađenih stambenih jedinica.

Radovi koji su započeti na dijelu parcele, odnose se na ograđivanje gradilišta, čišćenje šiblja i površinskog humusnog sloja, iskop do potrebne dubine, iskolčenje temeljne ploče, izvođenje određenog dijela instalacija vodovoda i kanalizacije kao i izrada podložnog betona armirano-betonske temeljne kontraploče sa izvedenim jamama za liftovska okna.

Nekretnina označena kao k.č. 106/11, površine 4501 m2 upisanom u ZK uložak broj 11, K.O. SP VRBANJA, sa upisanim vlasništvom na MF banka a.d. Banja Luka u omjeru 1/1.