Mašine za kopiranje, štampanje i skeniranje

Mašine za kopiranje, štampanje i skeniranje

 

Referenca : 591c581d2102e

Finansijske informacije:

Cijena: 61 900 KM

Detalji:

1. Mašina za kopiranje, inventurni broj 001, proizvođač "CANON" TIP IR 7105 , veličina kopije A4, broj kopija 105/min, boja mašine
SIVA-BIJELA, god.proizvodnje 2006, država porijekla Japan-Cijena: 3.000,00 KM.

2. Mašina za kopiranje, inventurni broj 002, proizvođač „CANON" , tip IR 7105 FINIŠER + RIP, veličina kopije A4, broj kopija 105/min, boja SIVA-BIJELA, god.proizvodnje 2006, država projekla Japan-Cijena: 3.000,00 KM.

3. Mašina za kopiranje, inventurni broj 004, proizvođač „CANON", ATIP ir 105 plus, veličina kopije A4, broj kopija 105/min, boja mašine
SIVA-BIJELA, god.proizvodnje 2007, država porijekla Jašan-Cijena: 1.500,00 KM.

4. Mašina za kopiranje, inventurni broj 005, proizvođač „CANON" ,tip IR 8500 FINIŠER+RIP, veličina kopije A4, broj kopija 85/min, boja
mašine SIVA-BIJELA, god.proizvodnje 2005, država porijekla Japan-Cijena: 800,00 KM.

5. Mašina za kopiranje, inventurni broj 006, proizvođač „XEROX" ,tip DC250, veličina kopije A4 COLOR, broj kopija 50/min, boja mašine
BIJELA, god.proizvpdnje 2006, država porijekla SAD-Cijena: 3.000,00 KM

6. Mašina za kopiranje inventurni broj 007, proizvođač „XEROX", tip DC 12, veličina kopije A4 COLOR, broj kopija 12/min, boja mašine SLONOVA KOST, god.proizvodnje 2010, država porijekla SAD-Cijena: 600,00 KM.

7. Mašina za kopiranje, inventurni broj 008, proizvođač „CANON" , tip IPF 8300, veličina kopije od A4 do A0+COLOR, br.kopija 5/min,
boja mašine SIVA-CRNA, god.proizvodnje 2010, država porijekla Japan-Cijena: 2.000,00 KM.

8. Mašina za kopiranje invenutrni broj 009, proizvođač „XEROX" , tip DDS 8830, veličina kopije od A4 do A0+, broj kopija 5/min, boja
mašine SIVA, god.proizvodnje 2006, država porijekla SAD-Cijena: 2.500,00 KM.

9. Mašina za kopiranje, invenutrni broj 010, proizvođač „XEROX" , tip skener A0, veličina kopije od A4 do A0+, boja mašine BIJELA,
god.proizvodnje 2006, država porijekla SAD-Cijena: 2.500,00 KM.

10. Mašina za uvezivanje, inventurni broj 011, proizvođač „CANON" tip perfect binder A1, format koji uvezuje A4 i A5, način uvezivanja
lijepljenjnem, boja mašine SIVA, god.proizvodnje 2008, država porijekla JAPAN-Cijena:19.000,00 KM.

11. Mašina za bigovanje perforiranje, inventurni broj 027, proizvođač „COUNT", tip PERF MASTER, veličina formata A3+/330+450mm, boja mašine BIJELA, god.proizvodnje 2002, država porijekla SAD-Cijena: 2.000,00 KM.

12. Mašina za ofset štampu, inventurni broj 030, proizvođač „heidelberg quickmaster", TIP 46-4, brzina štampe MAX 10000/h, boja mašine CRNA, god.proizvodnje 1999, država porijekla NJEMAČKA-Cijena: 22.000,00 KM.