Tov i klaonica pilića

 

Radi se o proizvodnom objektu klaonica pilića i dva objekta - štale za prihvat i tov pilića do klanja sa međuprostorom između štala koji se koristi za istu namjenu. površina klaonice pilića je 135,6 m2, a štala za tov 612 m2.

Lokacija je u selu Jazovac južno od centra Gradiške, te kao takva pruža dobre uslove za namjenjenu djelatnost.