Računi

RAČUNI

RAČUNI

Raspolažite svakodnevno svojim novcem na najlakši način

PAKETI ZA FIZIČKA LICA

Odaberite model koji najviše odgovara vašim potrebama

MF banka vam omogućuje jednostavno i sigurno upravljanje vašim finansijama. Otvaranje tekućeg računa je prvi korak u tom pravcu.

Vrste računa:

 • Tekući račun

Tekući račun vam omogućava da svojim sredstvima raspolažete svakodnevno na način koji vama najviše odgovara. Klijentima koji ostvaruju redovne mjesečne prilive, nakon otvaranja tekućeg računa možemo odobriti i redovno dopušteno prekoračenje računa.

Nakon otvaranja tekućeg računa na raspolaganju vam je široki spektar proizvoda i usluga koji će olakšati upravljanje vašim sredstvima:

 • Kartice MF banke
 • Trajni nalog
 • E banking
 • M banking
 • Devizni račun

Preko ovog računa možete obavljati devizno poslovanje, kako u zemlji, tako i prema i iz inostranstvu na siguran, brz i povoljan način.

+             OTVARANJE RAČUNA

Tekući račun u domaćoj valuti ili stranoj valuti mogu otvoriti domaća i strana lica, koja ostvaruju stalne ili povremene prihode.Neophodna dokumentacija :

Domaća fizička lica – rezidenti

 • Foto-kopija identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš).
 • Potvrda o mjestu prebivališta ili režijski račun kojim se može dokazati mjesto stanovanja
 • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa.

  Strana fizička lica – nerezidenti

 • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
 • Fotokopija identifikacionog dokumenta – pasoša ovjerena od strane nadležne institucije iz zemlje prebivališta nerezidenta (Za strana lica sa mjestom prebivališta izvan Srbije, Hrvatske i Crne Gore zahtjeva se prevod identifikacionog dokumenta na jedan od službenih jezika BiH, te ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih tumača.)

 

MF banka fizičkim licima nudi dva modela vođenja računa i povezanih usluga. Opredijelite se za model koji najviše odgovara vašim potrebama i efikasno upravljajte svojim novcem.

Solo paket     

Solo je osnovni paket usluga i uključuje sljedeće:

 • Vođenje tekućeg računa u domaćoj valuti,
 • Redovno SMS-obavještavanje o promjenama na računu,
 • Visa Electron karticu.

Smart paket  

Smart je kombinacija usluga namijenjena klijentima koji žele uštedjeti vrijeme i imati stalni pristup svom računu putem m-bankinga.

Smart sadrži sljedeće usluge:

 • Vođenje tekućeg računa u domaćoj valuti,
 • Redovno SMS-obavještavanje o promjenama na računu,
 • Visa Electron debitnu karticu,
 • Brzo i sigurno plaćanje putem mobilnog bankarstva,
 • Interni trajni nalog.

DOKUMENTI

Transakcioni račun u domaćoj valuti i usluga platnog prometa u zemlji

Transakcioni račun u stranoj valuti i usluga platnog prometa sa inostranstvom i u zemlji

Opšta pravila i uslovi izvršavanja trajnog naloga

Zahtjev za otvaranje računa za fizičko lice – rezident

Zahtjev za otvaranje računa za fizičko lice – nerezident

Zahtjev za otvaranje trajnog naloga – fizička lica

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku