Uprava

UPRAVA BANKE

Bojan Luburić

predsjednik Uprave

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje Magistra nauka iz bankarstva i međunarodnih finansija stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama Procredit banka i Ideal Company.
Na poziciji člana Uprave MF banke a.d. Banja Luka nalazio se od 1.4.2017. godine do 31.1.2019. godine a od 1.2.2019. godine nalazi se na poziciji predsjednika Uprave MF banke a.d. Banja Luka.

Sandra Lonco

član Uprave

Sandra Lonco došla je na čelo MF banke nakon osamnaestogodišnjeg iskustva u finansijskom sektoru. Rođena je u Varaždinu, a Ekonomski fakultet završila je u Banja Luci. Stručna znanja je usavršavala kroz razne domaće i međunarodne seminare iz oblasti finansija i računovodstva, upravljanja rizicima i menadžmenta.
Prije imenovanja na poziciju direktora, odnosno predsjednika Uprave MF banka a.d. Banja Luka obavljala je funkciju direktora Mikrokreditnog društva “Mikrofin”.
Na poziciji direktora, odnosno, predsjednika Uprave MF banke a.d. Banja Luka nalazila se od 1.2.2015. godine do 31.1.2019. godine, a od 1.2.2019. godine nalazi se na poziciji člana Uprave MF banke a.d. Banja Luka.

Dragan Đurić

član Uprave

Dragan Đurić je rođen 1968. godine u Rijeci. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Institutu za ekonomiju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci. Nakon desetogodišnjeg rada u MKD „Mikrofin” d.o.o Banja Luka septembra 2013. godine prelazi na poziciju izvršnog direktora MF Banke a.d. Banja Luka, odnosno člana Uprave.

Nadzorni odbor banke

Aleksandar Kremenović – predsjednik

Mladen Bosnić – član

Frieder Wohrmann – član

Srećko Bogunović – član

Dželila Huremović – član

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku