Uprava

UPRAVA BANKE

Bojan Luburić

predsjednik Uprave

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje Magistra nauka iz bankarstva i međunarodnih finansija stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama Procredit banka i Ideal Company.
Na poziciji člana Uprave MF banke a.d. Banja Luka nalazio se od 1.4.2017. godine do 31.1.2019. godine a od 1.2.2019. godine nalazi se na poziciji predsjednika Uprave MF banke a.d. Banja Luka.

Saša Sekulić

član Uprave

Saša Sekulić je diplomirao, a potom i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a njegov razvojni put u bankarskom sektoru započinje 2010. godine. U MF banci je zaposlen od 2012. godine. Tokom svoga rada u ovoj finansijskoj instituciji radio je na mjestu programera, a potom i Rukovodioca Sektora za informacione tehnologije.

Na mjesto člana Uprave MF banke imenovan je 18. februara 2022.,  a u okviru njegovih nadležnosti se nalazi Sektor sredstava i transakcionih poslova, Sektor računovodstva i finansija, te Sektor za informacione tehnologije.

Dragan Đurić

član Uprave

Dragan Đurić je rođen 1968. godine u Rijeci. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Institutu za ekonomiju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci. Nakon desetogodišnjeg rada u MKD „Mikrofin” d.o.o Banja Luka septembra 2013. godine prelazi na poziciju izvršnog direktora MF Banke a.d. Banja Luka, odnosno člana Uprave.

Nadzorni odbor banke

Aleksandar Kremenović – predsjednik

Mladen Bosnić – član

Frieder Wohrmann – član

Srećko Bogunović – član

Dželila Huremović – član

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku