Za biznis koji brzo raste

ZA BIZNIS KOJI BRZO RASTE

Bankarska riješenja za mala i srednja preduzeća

Život preduzetnika je dinamičan i brz. Zbog toga mu je potrebna banka koja može da prati njegov tempo. MF banka nudi rekordno brza i jednostavna bankarska rješenja za mala i srednja preduzeća. MF banka prati vaš tempo!

Nudimo vam:

  • Jednostavne procedure,
  • Fleksibilnost i brzinu odgovora na sve zahtjeve (24 do 48h),
  • Posebne kreditne linije za mala i srednja preduzeća, za sljedeće namjene: finansiranje obrta, podrška tekućoj likvidnosti, nabavka zaliha i opreme,
  • Tarife platnog prometa niže i do 50% od standardnih, kao i mogućnost ugovaranja paušalne naknade uz koju klijent precizno planira troškove platnog prometa i ostvaruje uštede,
  • Izdavanje bankarskih garancija za 1 dan, sa kvartalnom naknadom već od 0,25%.

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku