Kursna
lista

Kursna lista se radi svakog radnog dana. Zadnja objavljena kursna lista primjenjuje se sve do objavljivanja naredne kursne liste. Kursna lista se prikazuje sa Centralne banke.

Kursna lista
Zemlja Valuta Jedinica Šifra Valute Kupovni Srednji Prodajni