Kartice

Najpraktičnije sredstvo plaćanja, uvijek
uz Vas.

Visa Debit

Visa Debit je međunarodna debitna kartica vezana za tekući račun. Sa Visa Debit karticom možete u svakom trenutku raspolagati
vlastitim novcem.

Visa Debit Internet

Visa Debit Internet kartica MF banke je debitna kartica koja prvenstveno služi za plaćanje roba i usluga na internetu, ali može koristiti i za podizanje gotovine na bankomatima.

Visa Classic Revolving

Visa Classic Revolving kartica je kartica kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost plaćanja u ratama.

Visa Classic Shopping

Visa Classic Shopping kartica MF banke je beskamatna revolving kartica kojom možete odmah kupovati sve što vam je potrebno, a plaćanje rasporediti na čak 36 rata!