U MORU PREPREKA SA
KOJIMA SE PREDUZETNIK
SUOČAVA, BANKA NE BI
SMJELA BITI JEDNA OD NJIH!

Zaboravite na čekanje u redovima, ograničeno radno vrijeme i dodatne troškove! MF BIZ asistent je Vaš vjerni saradnik na putu brzog i jednostavnog rješavanja svakodnevnih poslovnih izazova.

MF biz asistent aplikaciju možete besplatno preuzeti na market store lokacijama , Google Play za Android OS, Apple Store za Apple iOS, te Huawei Store APP.

Korištenje usluge MF BIZ asistent počinje aktivacijom naloga pomoću aktivacionog koda (jedan dio dostavlja se putem SMS-a, drugi putem e-maila), a zatim definisanjem samo Vama poznatog PIN-a. Ovo osigurava sigurnost i privatnost vaših podataka. Osim toga, omogućeno Vam je otvaranje više personalizovanih naloga za potrebe različitih korisnika.

Jednostavna navigacija omogućava Vam da brzo obavljate različite bankarske poslove:
Uz pomoć MF BIZ asistent aplikacije možete izvršiti pregled prometa po svim depozitima, kreditima, računima i platnim karticama ili izračunati anuitet kredita pomoću kalkulatora kredita.

Za sve dodatne informacije o usluzi MF BIZ asistent kontaktirajte nas putem e-maila: kartice@mfbanka.com , na broj telefona naše tehničke podrške 051/258-248, ili putem web stranice mfbanka.com.

Aplicirajte za MF biz asistent aplikaciju


Za sve dodatne informacije o usluzi MF BIZ asistent kontaktirajte nas putem e-maila: kartice@mfbanka.com ili na broj telefona naše tehničke podrške 051/258-248