Visa Business Revolving

Visa Business Revolving kartica za preduzetnike, vlasnike malih i srednjih preduzeća te njihove zaposlene predstavlja praktičan način plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Visa Business Revolving kartica vam omogućava:

Klijent može vanredno uplatiti sredstva na svoju karticu, čime reguliše nivo potrošnje i obaveza do visine odobrenog kreditnog limita. Nosilac kartice može da ograniči maksimalnu potrošnju za svakog pojedinačnog korisnika.

STANDARDNI DNEVNI LIMIT ZA KORIŠTENJE KARTICE:
Bankomati: 1.000 KM
POS terminali: 2.000 KM
Internet: 2.000 KM

Najčešće postavljena pitanja

Šta uraditi u slučaju gubitka kartice, a banka ne radi?

U slučaju gubitka, kartica se blokira pozivom na broj 051/240 390, za vrijeme radnog vremena, a sve izuzev toga na broj +381 11 30 40 900

Šta se dešava u slučaju gubitka ili zaboravljanja PIN-a?

U slučaju gubitka PIN broja, obratite se zaposlenima
u najbližoj poslovnici MF banke

U kojim slučajevima će bankomat zadržati karticu?

Ako unesete pogrešan PIN više od tri puta, ako vam je kartica blokirana, ako je kartica nepravilno stavljena u bankomat ili niste uzeli svoju karticu 20 sekundi nakon što vam je bankomat vrati

Ostala pitanja

Standarni limit podizanja gotovine je 1000,00 KM, na dnevnom nivou.

Na internetu se mogu koristiti Visa Classic i Visa Business kartica MF banke, kao i Visa Charge te Visa Internet.

Ako bankomat ne vrati karticu, klijent mora problem prijaviti u najbližu poslovnicu banke.

Dvije godine: Visa Internet, Visa Charge i Visa Business Revolving

Tri godine: Visa Shopping

Četiri godine: Visa Debit, Visa Classic Revolving, Visa Business Debit

Kartično poslovanje

  • 051 240 390 Broj telefona (do 16h)
  • kartice@mfbanka.com E-mail (do 16h)
  • +381 11 304 09 00 Chipcard Call centar 24/7