Visa Business Debit

Visa Business Debit je debitna kartica namijenjena pravnim licima koja imaju transakcioni račun otvoren u banci. Ovaj jednostavan instrument bezgotovinskog plaćanja možete koristiti u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mjestima na kojima je istaknut naziv VISA.

Ova kartica posebno koristi poslovnim ljudima koji su zbog prirode posla često na putu, a pri tome im je važno da uvijek imaju dovoljno novca na raspolaganju. Visa Business Debit sa sobom nosi brojne pogodnosti:

Radi prevencije zloupotrebe, preporučujemo uslugu obavještavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS usluge. Na ovaj način podižete nivo kontrole vaših troškova, jer nakon svake transkacije i podizanja gotovine na bankomatu dobijate SMS poruku.

STANDARDNI DNEVNI LIMIT ZA KORIŠTENJE KARTICE:
Bankomati: 1.000 KM
POS terminali: 2.000 KM
Internet: 2.000 KM

Najčešće postavljena pitanja

Šta uraditi u slučaju gubitka kartice, a banka ne radi?

U slučaju gubitka, kartica se blokira pozivom na broj 051/240 390, za vrijeme radnog vremena, a sve izuzev toga na broj +381 11 30 40 900

Šta se dešava u slučaju gubitka ili zaboravljanja PIN-a?

U slučaju gubitka PIN broja, obratite se zaposlenima
u najbližoj poslovnici MF banke

U kojim slučajevima će bankomat zadržati karticu?

Ako unesete pogrešan PIN više od tri puta, ako vam je kartica blokirana, ako je kartica nepravilno stavljena u bankomat ili niste uzeli svoju karticu 20 sekundi nakon što vam je bankomat vrati

Ostala pitanja

Standarni limit podizanja gotovine je 1000,00 KM, na dnevnom nivou.

Na internetu se mogu koristiti Visa Classic i Visa Business kartica MF banke, kao i Visa Charge te Visa Internet.

Ako bankomat ne vrati karticu, klijent mora problem prijaviti u najbližu poslovnicu banke.

Dvije godine: Visa Internet, Visa Charge i Visa Business Revolving

Tri godine: Visa Shopping

Četiri godine: Visa Debit, Visa Classic Revolving, Visa Business Debit

Aplicirajte za karticu


Kartično poslovanje

  • 051 240 390 Broj telefona (do 16h)
  • kartice@mfbanka.com E-mail (do 16h)
  • +381 11 304 09 00 Chipcard Call centar 24/7