Uprava banke

Bojan Luburić

predsjednik Uprave

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje magistra nauka iz bankarstva i međunarodnih finansija stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama ProCredit banka i Ideal Company. Na poziciji člana Uprave MF banke a.d. Banja Luka bio je od 1. aprila 2017. do 31. januara 2019. godine, a od 1. februara 2019. se nalazi na poziciji predsjednika Uprave MF banke a.d. Banja Luka.

Milijana Čavić

član Uprave

Milijana Čavić imenovana je na mjesto člana Uprave MF banke 1.februara 2023.godine, a u okviru njenih nadležnosti nalaze se sektori: Sektor za stanovništvo i šaltere , Sektor za preduzetnike, Sektor za korporativne i javne klijente, Sektor za podršku i kontrolu prodaje i pripadajućim službama i odjelima, kao i Službe za upravljanje proizvodima i kanalima. Od oktobra 2019. godine do 1. februrara 2023.godine, obavljala je funkciju izvršnog direktora Mikrokreditnog društva Mikrofin , a od juna 2022.godine nalazila se na poziciji člana Nadzornog odbora MF banke a.d. Banja Luka. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Dragana Janjić

član Uprave

Dragana Janjić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, smjer Finansijski menadžment. Na poziciju člana Uprave MF banke imenovana je 1.marta 2023.godine a u njenoj nadležnosti nalazi se Sektor mišljenja i naplate, Sektor upravljanja rizicima, te Služba za računovodstvo i finansijsko izvještavanje te Služba za praćenje usklađenosti poslovanja. Profesionalno iskustvo sticala je u bankarskom sektoru, pretežno na rukovodećim pozicijama. U periodu od 2020.godine do prelaska u MF banku vršila je funkciju člana Uprave Unicredit banka a.d. Banja Luka.

Nadzorni odbor banke

Aleksandar Kremenović – predsjednik

Darko Radić  – član

Frieder Wohrmann – član

Srećko Bogunović – član

Dželila Huremović – član