MF Biz asistent za bankarstvo bez prepreka

U moru prepreka sa kojima se preduzetnici suočavaju u svakodnevnom poslovanju , banka ne bi smjela biti jedna od njih.

Sa tim na umu MF banka je za potrebe svojih poslovnih klijenata kreirala savremeno digitalno riješenje koje štedi njihov novac i vrijeme , a pri tome značajno pojednostavljuje poslovanje.

Mobilna aplikacija za pravna lica pod nazivom MF biz asistent omogućiće klijentima da na jednom mjestu izvrše uvid u stanje svojih računa, obave plaćanje po osnovu budžetskih ili drugih vrsta naloga, urade transfer sredstava između računa , a pruža im i mogućnost izbora izvoda te slanja na mejl adresu i još mnogo toga.

Iz MF banke poručuju da je mobilna aplikacija savremen kanal komunikacije kojim će se još više približiti svojim klijentima.
Očekujemo da MF biz asistent bude baš kao što mu sam naziv kaže, asistent našim preduzetnicima u obavljanju različitih bankarskih poslova čiji je osnovni zadatak da im maksimalno olakša poslovanje i omogući neograničen pristup uslugama Banke“, ističe Slađana Kudra, rukovodilac Sektora sredstava i transakcionih poslova.

Mobilna aplikacija predstavlja značajan iskorak MF banke u pravcu širenja lepeze svojih usluga ka krajnjim korisnicima, odnosno prilagođavanja digitalnog bankarstva navikama i potrebama SME segmenta.

Atraktivan dizajn interfejsa i jednostavna navigacija pruža jedinstveno korisničko iskustvo.
Aplikacija je dizajnirana tako da se korisnike vrlo lako vodi kroz sve postupke, bez potrebe da se fokusiraju na uređaj već na sami zadatak.  Korisnici ne moraju razmišljati o tome kako koristiti funkcionalnosti; oni jednostavno moraju slijediti upute na zaslonu, koje vode korisnika kroz odabrane aplikacije.

Korištenje ove usluge počinje aktivacijom naloga pomoću aktivacionog koda (jedan dio se dostavlja putem SMS-a, a drugi putem mejl), a zatim definisanjem samo korisniku poznatog PIN-a. Sve ovo obezbjeđuje potreban nivo sigurnosti i zaštite podataka korisnika aplikacije.
MF biz asistent aplikacija može se besplatno preuzeti na market store lokacijama, Google Play za Android OS, Apple Store za Apple iOS, te Huawei Store APP.
Sve detaljne informacije o ovoj i drugim uslugama iz segmenta digitalnog bankarstva MF banke možete pronaći na stranici https://mfbanka.com/index.php/mf-biz-asistent/ ili putem broja telefona 051/258-248.

Ostale vijesti

Poštovani klijenti,U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica tokom sljedećih dana:21.11.2022. godine - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH,25.11.2022. godine - Dan državnosti BiH.Naime, 21. 11. 2022. godine je neradni dan u poslovnicama: Banja …

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset četvrtoj sjednici održanoj dana 10.11.2022. godine, donio jeS A Z I V I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionaraMF banke AD Banja Luka …

Mobilno bankarstvo (m-banking) služi kao podrška potrošačima u korištenju različitih bankarskih usluga i to uz pomoć mobilnih telefona, čime se omogućava prevazilaženje vremenskih i lokacijskih barijera.