Zapošljavamo – Saradnik za kartično i e-poslovanje

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2010. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreže filijala/ekspozitura za 2022. godinu, raspisujemo:

KONKURS

Za prijem na radno mjesto:  SARADNIK ZA KARTIČNO I E-POSLOVANJE – 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • viša ili visoka stručna sprema,
 • iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije.

Glavne odgovornosti:

 • prati i sprovodi zakonske propise iz djelokruga svoga rada,
 • komunikacija sa procesorom, perso centrom i VISA Int.,
 • odgovara za pravilan rad svih ATM i POS uređaja u mreži,
 • organizuje nabavku ATM-ova,
 • definiše novi ATM uređaj i organizuje i koordiniše njegovu instalaciju,
 • praćenje rada svih bankomata, utvrđivanje stanja bankomata (višak ili manjak), korekcije knjiženja i opsluživanja,
 • odgovoran za poslove elektronskog i mobilnog bankarstva za pravna i fizička lica,
 • vrši obezbjeđivanje efikasnih i kvalitetnih bankarskih proizvoda i usluga fizičkim licima i poslovnim subjektima u skladu sa ciljevima i politikama Banke,
 • obezbjeđuje efikasno obavljanje poslova sa bankarskim karticama,
 • obrađuje zahtjeve korisnika za izdavanje kartica, PIN-ova i organizuje njihovo dostavljanje u Filijale Banke,
 • rješava sve vrste reklamacija po osnovu izgubljenih, blokiranih, pronađenih kartica, izrade zamjenskih kartica, novih PIN-ova, blokade i deblokade kartica,
 • rješava sve vrste reklamacije po transakcijama,
 • praćenje dospjelih obaveza po svim karticama, knjiženja transakcija i ispravke eventualnih grešaka,
 • praćenje rezervacija po transakcijama i provjera istih,
 • davanje potrebnih instrukcija i uputstava poslovnoj mreži,
 • knjiženje settlement-a,
 • izvršavanje transakcija i knjigovodstveno evidentiranje po nacionalnom, internacionalnom i on-us VISA poravnanju,
 • poravnanje transakcija po POS terminalima i rješavanje reklamacija po transakcionim računima klijenata, korisnika POS terminala,
 • učešće u planiranju troškova i prihoda,
 • analizira rezultate, priprema izvještaje, procedure i uputstva iz djelokruga svoga rada,
 • organizuje i provodi aktivnosti u procesu implementacije i drugih elektronskih kanala izvršenja transakcija i drugih načina obavještenja o izvršenim transakcijama ( SMS i drugi elektronski načini izvršenja transakcija),
 • arhivira dokumentaciju iz djelokruga svoga rada u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke,
 • izvršava ostale poslove u skladu sa nalozima neposrednog rukovodioca i Uprave Banke.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice MF banke tako što izaberete KORISNI LINKOVI -> KARIJERA (link: https://mfbanka.com/index.php/karijera/

Konkurs ostaje otvoren do dana 04.11.2022. godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Ostale vijesti

Obvještavamo Vas da je MF Banka do daljnjeg obustavila konverziju sljedećih valuta: DKK, NOK i SEK(danske, švedske i norveške valute) iz razloga što su inostrane banke prema kojima upućujemo navedene valute obustavile njihov prijem.

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na jedanaestoj sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine, donio je S A Z I V I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka …

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ovim putem vas obavještavamo o radnom vremenu MF banke tokom predstojećih praznika:  14.04.2023. – je neradni dan u poslovnicama: Banja Luka, Laktaši, Trn, Derventa, Prnjavor, Gradiška, Nova Topola, Bijeljina, Zvornik, Brčko, Doboj, Teslić, Petrovo, Prijedor, Novi Grad, Omarska, Kostajnica, Istočno …