MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2010. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka. Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata. MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu …

MF banka na području grada Trebinja posluje od oktobra prošle godine, a svojim jedinstvenim domaćinskim pristupom, fleksibilnošću i raznovrsnom ponudom predstavlja svojevrsno osvježenje na finansijskom tržištu u Hercegovini.

MF Banka, kao domaća banka, posluje od 2007. godine sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima. Od savjetodavnih usluga do kreiranja kreditnih rješenja – naše usluge su prilagođene potrebama naših klijenata. Za brze i moderne bankarske procedure zaslužno je preko 260 zaposlenih u našoj banci, uz prodajnu mrežu od 31 poslovnice na prostoru …

Nadzorni odbor Dana: 28.04.2022. godine , Broj: NO – 113/2022 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na desetoj sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donio je: