A+ A A-

OVERDRAFT

KORISNICI: Klijenti koji imaju otvoren transakcioni račun u Banci za priliv redovnih mjesečnih primanja(plate, penzija ili neki drugi vid redovnih primanja), korisnici nekih drugih proizvoda, a koji ne ostvaruju primanja preko Banke.
IZNOS KREDITA:

- do visine 3 mjesečna primanja, max. 5.000 KM, za klijente koji primaju platu/penziju ili ostvaruju neku drugu vrstu mjesečnih primanja preko transakcionog računa u Banci,

- do visine mjesečnih primanja, max. 5.000 KM, za klijente koji koriste neki drugi rizični proizvod Banke, a ne ostvaruju primanja preko Banke.

- Povećanje ili smanjenje iznosa prekoračenja je moguće samo na osnovu zahtjeva klijenta. 

ROK OTPLATE: Prekoračenja se odobravaju na period od 12 mjeseci sa mogućnošću automatskog produženja na narednih 12 mjeseci, bez zahtjeva za izmirenjem iskorištenog iznosa prekoračenja.
NAČIN ISPLATE: Na revolving principu, bez najave povlačenja sredstava u zavisnosti od klijentovih potreba.
NAMJENA: Tekuća likvidnost.

KAMATNA STOPA: Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Informacionom listu (IL) *

NAČIN OTPLATE: Na revolving principu, dnevno u zavisnosti od priliva sredstava na transakcioni račun klijenta, obavezan povrat u iznosu iskorištenih sredstava na dan dospijeća kredita ako klijent ne zadovoljava uslove automatskog zanavljanja prekoračenja.

OBEZBJEĐENJE:

  •  Klijenti koji ostvaruju redovna primanja preko Banke: do visine 2 mjesečna primanja - vlastita mjenica klijenta, a preko visine 2 mjesečna primanja - vlastita mjenica plus jemstvo najmanje jednog bonitetnog pravnog/fizičkog lica;
  •     Klijenti koji su korisnici prekoračenja po osnovu korištenja drugih proizvoda Banke ili proizvoda lica povezanih sa Bankom: vlastita mjenica klijenta i jemstvo najmanje 1 bonitetnog pravnog/fizičkog lica;

 * Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL). Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici banke, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

 

 

OVERDRAFT

Pretraga