Bankarske garancije

Spremate novi projekat, konkurišete na tenderu? Mi smo tu da garantujemo za Vas.

iznos kredita tamna

Iznos garancije

U zavisnosti od kreditne sposobnosti i osnovnog posla koji je predmet garantovanja.

rok otplate tamna

Rok otplate

Kratkoročne i dugoročne garancije, u zavisnosti od osnovnog posla ili ugovora.

nacin otplate tamna

Vrste

NOSTRO (garancije koje banka daje po nalogu klijenta) – plative i činidbene, LORO (garancije koje banka prima od druge banke u korist svoga klijenta, u domaćoj i stranoj valuti).

Posebna ponuda za sve nove klijente

  • 0,00 KM na naknade za obradu bankarskih garancija
  • 0,00 KM za vođenje računa,
  • Do -50% POPUSTA na naknade za platni promet,
  • Do -70% POPUSTA na kvartalne naknade za garancije,

Navedeni uslovi vrijede do kraja 2022. godine.