Kredit za trajna obrtna sredstva

Održavamo poslovanje dugoročnim uz stabilnu finansijsku podršku.

iznos kredita tamna

Iznos kredita

Nudimo kredite u iznosu od 5.000
do 450.000,00 KM.

rok otplate tamna

Rok otplate

Uz maksimalan rok otplate
do 36 mjeseci.

nacin otplate tamna

Način otplate

U jednakim mjesečnim anuitetima, ili u nejednakim anuitetima, u skladu sa otplatnim planom.

Namjena:

  • Finansiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva,
  • Refinansiranje aktivnih kredita koji su korišteni za ulaganja u obrtna sredstva, u iznosu do maksimalno 70% odobrenog kredita.