Kreditna linija GFRS

Kreditne linije Garantnog fonda RS namijenjene su za kupovinu osnovnih i obrtnih sredstava, a mogu ih koristiti mirko, mala i srednja preduzeća/preduzetnici (MSME) ali i veliki klijenti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredne zadruge registrovane na području RS.

iznos kredita tamna

Iznos kredita

Nudimo kredite u iznosu od 5.000
do 400.000 KM.

rok otplate tamna

Rok otplate

Do 36 mjeseci za obrtna sredstva i finansiranje tekuće likvidnosti do 120 mjeseci za osnovna sredstva.

nacin otplate tamna

Način otplate

U jednakim mjesečnim anuitetima ili u nejednakim anuitetima u skladu sa otplatnim planom.

Namjena

  • Za osnovna i obrtna sredstva i likvidnost (uključujući i mogućnost finansiranja rata kredita koje dospijevaju u tekućoj godini),
  • Ne mogu se kombinovati osnovna i obrtna sredstva na istoj partiji kredita,
  • Moguće je refinansiranje dokumentovanih ulaganja u osnovna sredstva koja su realizovana u periodu max. 12 mjeseci prije i poslije datuma potpisivanja Ugovora o kreditu, a za obrtna sredstva i likvidnost koja su realizovana u periodu max. 6 mjeseci prije i poslije datuma potpisivanja Ugovora o kreditu,
  • Neophodna je stroga kontrola namjenskog trošenja sredstava, uz dokumentovanje utroška (na osnovu predračuna / faktura / ugovora i realizovanih naloga) u ukupnom iznosu kredita.