ZAŠTO KORISTITI MOBILNO BANKARTSVO?

Mobilno bankarstvo (m-banking) služi kao podrška potrošačima u korištenju različitih bankarskih usluga i to uz pomoć mobilnih telefona, čime se omogućava prevazilaženje vremenskih i lokacijskih barijera.

ŠTA JE MOBILNO BANKARSTVO?!

U modernom svijetu klijenti banaka sve više koriste m-banking, pa je za neke od njih ovo prvi izbor komunikacije sa bankom i obavljanja bankarskih transakcija.

Ono što odmah moramo razdvojiti jeste internet i mobilno bankarstvo, koja se danas sve više isprepliću. Internet bankarstvo je kada putem pretraživača na desktop ili prenosnom računaru pristupamo web stranici banke čiji smo klijenti, dok za mobilno bankarstvo vrijedi pravilo pristupa preko mobilne aplikacije na pametnom telefonu.

M-banking je postao jedan od ključnih oblika bankarstva i smatra se novom radikalnom inovacijom u izvrsnosti pružanja usluga u bankama. Integracijom mobilne komunikacione tehnologije i bankarskih finansijskih usluga, m-bankarstvo postaje sve fleksibilnija usluga koja omogućava optimizaciju vremena, nezavisnost, pogodnost, brz odgovor klijentima, smanjenje operativnih troškova i efikasnost bankarskih transakcija.

NAJVEĆI BENEFITI MOBILNOG BANKARSTVA SU:

 • Račun klijenta banke je povezan sa onlajn nalogom;
 • Putem mobilnog bankarstva klijent može upravljati svojim nalogom na daljinu, iz kancelarije, kuće, dok je u pokretu. Nema više potrebe za lični odlazak u banku za svaku pojedinačnu bankarsku aktivnost;
 • Mobilno bankarstvo daje dodatnu prednost plaćanju računa za komunalije – eliminiše potrebu za stajanjem u dugim redovima;
 • Većina, ako ne i sve usluge koje su obično dostupne u banci, nalaze se na mobilnom telefonu;
 • Kupac može da kupuje globalno bez ikakve potrebe za nošenjem novca sa sobom;
 • Posredstvom m-bankarstva banke su dostupne 24 sata u sedmici i udaljene su na samo jedan klik.

UPOTREBA MOBILNOG BANKARSTVA?

Za potrošače mobilno bankarstvo je sjajan način učinkovitog upravljanja ličnim finansijama u pokretu. Posebno je izraženo u slučaju malih i srednjih poduzeća gdje mobilno bankarstvo štedi dragocjeno vrijeme.

Inače, mobilno bankarstvo omogućava potpuni nadzor nad vlastitim novcem i zbog toga polako postaje neizostavna usluga mnogih svjestkih banaka.

Pored toga, važno je naglasiti da se upotreba mobilnih telefona za obavljanje bankarskih transakcija svakodnevno povećava, a rast mobilnih finansijskih usluga ne zavisi samo od tehnološkog napretka, već i od povjerenja potrošača u pružene usluge.

PREDNOSTI MOBILNOG BANKARSTVA U MF BANCI

U želji da ispunimo potrebe svojih klijenata, kao i onih koji to žele postati, neizostavan momenat našeg poslovanja je implementiranje novina u već širok spektar usluga koje nudimo.

Jedna od njih je i mobilno bankarstvo. Prednosti koje imaju naši klijenti korištenjem ove usluge su višestruke.  Umjesto odlaska u banku, čekanja u redovima, popunjavanja neophodnih mnogobrojnih uplatnica za realizaciju dugovanja ili potraživanja, poslovni klijent sada vrlo lako može realizovati svoju transakciju jednostavno upotrebom m-banking aplikacije.  Jedini uslov je pristup internetu.

M-BANKING ZA PRAVNA LICA  – “MF BIZ ASISTENT

U skladu sa potrebama tržišta, te sve većom upotrebom mobilnih telefona kao sredstva za obavljanje poslovnih procesa, kako bi uštedjeli vrijeme uprkos svakodnevnim obavezama, stvorili smo aplikaciju koja pomaže u obavljanju i izvršavanju bitnih preduzetničkih poslova.

Upravo to je i cilj digitalnih usluga – da pojednostave, olakšaju i ubrzaju svakodnevne operacije, pa stoga nova aplikacija za pravna lica stupa na snagu i pronalazi svoj prostor.

Primjena je višestruka, a ona se ogleda u:

 1. Izvršavanju platnih naloga u domaćoj valuti;
 2. Transferu sredstava između računa vlasnika;
 3. Plaćanju budžetskih naloga;
 4. Konverziji valuta;
 5. Plaćanju bez i uz pomoć šablona;
 6. Pregledu depozita, kredita i platnih kartica;
 7. PDF eksport naloga;
 8. Mogućnosti izbora izvoda i slanja na email.

ZA KRAJ, BEZBJEDNOST

I pored svih pogodnosti koje nudi mobilna aplikacija korisnici često imaju strah kada je u pitanju sigurnost upotrebe ove aplikacije. Ovo svakako ne treba da vas brine. Vaši podaci su sve vrijeme zaštićeni ugovorom o tajnosti, dok je jedina mogućnost da se pristupi nalogu uz pomoć lične šifre.

Pored toga, u MF banci smo se pobrinuli da dodatno zaštitimo cijeli sistem i osiguramo bezbjedno korištenje naše aplikacije.

 

 

 

.

Ostale vijesti

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)

Poštovani,Obavještavamo Vas da je MF BANKA a.d. Banja Luka 29.12.2023. godine izvršila zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa u periodu dužem od 12 mjeseci, u skladu sa zakonom o unutrašnjme platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju …