Poslovni objekat u Petoševcima

Objekat se nalazi u Petoševcima, Opština Laktaši, udaljena na oko 1 km od glavne saobraćajnice Laktaši-Srbac. Nekretnina ima pristup sa lokalnog asfaltiranog puta koji prolazi kroz naselje Petoševci.

Nekretnine su označene po novom premjeru kao:

  • k.č. br. 627/5 zvana “Krčevina” u naravi njiva 2. klase površine 1710 m2;
  • k.č. br. 627/10 zvana “Krčevina” u naravi njiva 3. klase površine 708 m2, ekonomsko dvorište porvršine 799 m2, privredna zgrada površine 108 m2 i kuća i zgrada površine 86 m2;
  • k.č. br. 627/11 zvana “Krčevina” u naravi njiva 3. klase površine 1162 m2;
  • k.č. br. 627/13 zvana “Krčevina” u naravi njiva 3. klase površine 137 m2

Sve ukupno površine 4710 m2

CIJENA: 150.000 KM

Ostale vijesti

Nadzorni odbor, Dana: 29.04.2024. godine Broj: NO – 134/2024 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donio je S A Z I V  I …

Poštovani klijenti, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica za predstojeće praznike na dane  01. i 02. maja ali i 03., 06. i 09. maja 2024. godine. • 01. i 02. maj -  neradni dani u svim …

MF banka a.d. Banja Luka je moderna, domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Odlikuje nas jednostavan poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri naših klijenata.Cilj banke je pružanje brzih i kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja …

Upitnik o dostupnosti zelenog finansiranja u okviru projekta GEFF III koji realizuje EBRD. Molimo Vas da popunite upitnik koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo dostupnijim. Popunjavanje upitnika vam neće oduzeti više od 10 minuta. Link do upitnika: Gender Baseline Study (smartsurvey.co.uk)