Dječija štednja
MF Banke

Namijenjena je djeci do 18 godina i njihovim roditeljima. Roditelji mogu opciono da odaberu jedan od dva tipa štednje, a u zavisnosti od toga da li žele deponovana sredstva uvijek dostupna ili ih žele dugoročno pohraniti.

Oročena dječija štednja nudi Vam:

Kliring svijetla

Otvaranje računa

u ime maloljetnog lica oročite novčana sredstva.

stednja 2 svijetla

Način štednje

birate opciju dugoročne pohrane novca uz fiksnu kamatnu stopu.

Iznos kredita svijetla

Odabir valute

realizaciju štednje u EUR ili BAM.

Period18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Kamata1,70%2,10%2,40%2,70%

Maksimalan iznos depozita je 50.000,00 KM.

Otvorena dječija štednja

Iznos kredita svijetla

Valuta

Otvorena štednja nudi štedni ulog po viđenju u domaćoj ili stranoj valuti

Kursna lista svijetla

Kamata

Na iznose do 500,00 KM obračunava se kamatna stopa od 0,20%,  a za iznose veće od 500,01 KM stopa je 0,50%.

stednja 2 svijetla

Otvorena štednja

Ovaj tip štednje podrazumijeva da se neograničen broj uplata i isplata vrši u korist ili na teret štednog uloga