Tekući
račun

Raspolažite svojim novcem po principu koji Vam najviše odgovara. Našim klijentima sa redovnim mjesečnim prilivima pružamo mogućnost dopuštenog prekoračenja tekućeg računa.

Sa otvorenim tekućim računom imate mogućnost korišćenja:

platni promet u zemlji

Kartice MF Banke

u skladu sa svojim potrebama možete izabrati onu koja Vam odgovara u zavisnosti od namjene

Krediti

Trajnog naloga

automatizujte dio svoje
svakodnevice

Dig bank svijetla

Usluga digitalnog bankarstva

koja MF banku „smješta“ u
Vaš džep

Devizni
račun

Preko ovog računa možete obavljati devizno poslovanje kako u zemlji, tako i prema i iz inostranstva na siguran, brz i povoljan način.

Otvaranje računa - neophodna dokumentacija

Domaća fizička lica - rezidenti

Strana fizička lica – nerezidenti

Nudimo Vam različite pakete, a na Vama je da odaberete da li ste za solo, smart ili free!

Solo

Osnovni paket bankarskih usluga.

3,80 KM

Paket uključuje:

 • SMS uslugu,
 • Visa karticu,
 • dostavljanje izvoda putem e-maila,
 • besplatno vođenje računa.
Smart

Paket namijenjen digitalno orijentisanim korisnicima, koji žele uštedjeti vrijeme i imati omogućen stalni pristup svojim finansijama.

4,80 KM

Paket uključuje:

 • SMS uslugu,
 • Visa karticu,
 • dostavljanje izvoda putem e-maila,
 • mobilno bankarstvo,
 • interni trajni nalog,
 • besplatno vođenje računa.
Free

Osnovni paket bankarskih usluga, namijenjen freelancerima.

8,50 KM

Paket uključuje:

 • otvaranje i mjesečno održavanje KM i deviznog računa,
 • SMS uslugu,
 • dostavljanje izvoda putem emaila,
 • Visa internet debitnu karticu,
 • mobilno bankarstvo.