Web banking

Najjednostavniji način da vam banka bude dostupna 24 sata.

Iznos kredita svijetla

Jednostavnost

upravljanja Vašim finansijama.

Rok otplate svijetla

Bilo gdje u svijetu

bilo gdje u svijetu 24 sata dnevno,
365 dana godišnje.

Nacin otplate svijetla

Bezbjedno korišćenje

uz potpunu zaštitu Vaših podataka od zloupotrebe neovlaštenih lica.

Zašto koristiti Web Banking?

Digitalno bankarstvo

  • 051 258 248 Tehnička podrška
  • support@24x7.ba Korisnička podrška
  • Aleja Svetog Save 61 Banja Luka