Uprava banke

Bojan Luburić

predsjednik Uprave

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje magistra nauka iz bankarstva i međunarodnih finansija stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama ProCredit banka i Ideal Company. Na poziciji člana Uprave MF banke a.d. Banja Luka bio je od 1. aprila 2017. do 31. januara 2019. godine, a od 1. februara 2019. se nalazi na poziciji predsjednika Uprave MF banke a.d. Banja Luka.

Saša Sekulić

član Uprave

Saša Sekulić je diplomirao, a potom i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a njegov razvojni put u bankarskom sektoru započinje 2010. godine. U MF banci je zaposlen od 2012. godine. Tokom rada u ovoj finansijskoj instituciji bio je angažovan na mjestu programera, a potom i rukovodioca Sektora za IT. Na mjesto člana Uprave MF banke imenovan je 18. februara 2022. godine, a u okviru njegovih nadležnosti se nalaze Sektor sredstava i transakcionih poslova i Sektor računovodstva i finansija te Sektor za IT.

Dragan Đurić

član Uprave

Dragan Đurić je rođen 1968. godine u Rijeci. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Institutu za ekonomiju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci. Nakon desetogodišnjeg rada u MKD „Mikrofin” d.o.o Banja Luka, u septembru 2013. godine je prešao na poziciju izvršnog direktora MF Banke a.d. Banja Luka, odnosno člana Uprave.

Nadzorni odbor banke

Aleksandar Kremenović – predsjednik

Milijana Čavić  – član

Frieder Wohrmann – član

Srećko Bogunović – član

Dželila Huremović – član