Freelance

Bilo da ste fizičko lice ili registrovani samostalni preduzetnik, prilivi novca koje ostvarujete putem PayPal sistema i deviznih računa Vam više neće stvarati glavobolju.

Odaberite paket i nesmetano poslujte i u zemlji i u inostranstvu!

Free paket

Free paket je usluga namijenjena
Freelancerima.

8,50 KM

Paket uključuje:

 • otvaranje i mjesečno održavanje KM i deviznog računa,
 • SMS uslugu,
 • dostavljanje izvoda putem emaila,
 • Visa internet debitnu karticu,
 • mogućnost uvezivanja kartice sa PayPal računom,
 • besplatna instalacija i aktivacija mobilnog bankarstva,
 • popust za elektronska plaćanja preko M-bank: plaćanja unutar banke -30% od standardnih tarifa, odnosno -50% za plaćanja prema drugim bankama u BiH,
 • povlaštene tarife za prilive dozxnaka iz inostranstva: naknada za ino prilive 12,00 KM fiksno.
Platiša paket

Platiša paket usluga - Za registrovane samostalne preduzetnike(SP)

15,90 KM

Paket uključuje:

 • naknadu za vođenje KM i deviznog računa,
 • SMS uslugu,
 • dostavljanje izvoda putem e mail-a,
 • Visa internet debitnu karticu,
 • mogućnost uvezivanja kartice sa PayPal računom,
 • digitalno bankarstvo – besplatna oprema za e-banking i aktivacija
 • popust za elektronska plaćanja preko E-bank: -50% od standardnih tarifa za unutrašnji platni promet u BiH,
 • povlaštene tarife za prilive doznaka iz inostranstva: naknada za ino prilive 12,00 KM fiksno

Sve na jednom mjestu - brzo i bez čekanja!