Kao izraz našeg javnog i otvorenog djelovanja, transparentnost je temeljni postulat naše komunikacije s klijentima, poslovnim partnerima, uposlenicima, dioničarima i cjelokupnom javnošću. Zato rado komuniciramo sa medijima i svim drugim organizacijama i pojedincima zainteresovanim za naš rad.