Oročena
štednja

Iskoristi akcijsku ponudu do 30.11. i štedi u MF banci uz kamatnu stopu od čak 4,00% .

Započnite štednju i odaberite:

Iznos kredita svijetla

Valutu

Omogućavamo Vam odabir valute.

Kursna lista svijetla

Isplatu

isplata kamate se vrši na ugovoren način, a kamata na štednju se obračunava mjesečno.

Nacin otplate svijetla

Način raspolaganja novcem

na pismeni zahtjev i prije isteka roka možete raspolagati Vašim novcem, a kamata se obračunava po viđenju.

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Do 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,20%1,30%1,70%2,00%2,30%
Više od 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,50%1,60%2,00%2,30%2,60%
Do 10.000,00 KM bez otkaznog roka0,70%0,80%1,20%1,50%1,80%
Više od 10.000,00 KM bez otkaznog roka1,00%1,10%1,50%1,80%2,10%

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Iskoristite akcijsku ponudu i do kraja novembra oročite Vaš novac uz 50% veće kamatne stope na oročenoj štednji.

Period

Redovna pasivna kamatna stopa

Akcijska pasivna kamatna stopa
13 mjeseci 1,50%  3,50% 
18 mjeseci  1,60%  3,60% 
24 mjeseci  2,00%  3,75% 
36 mjeseci  2,30%  4,00% 

Reprezentativni primjer:

Na štedni ulog od 10.000 KM, oročen na period od 36 mjeseci, ostvarujete kamatu od 4%, a iznos kamate je je 1.248,63 KM.

Vaša štednja je sa nama sigurna, što Vam garantuje i Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Osigurani iznos štednog uloga je 70.000 KM po deponentu.

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Sa otkaznim rokom od 31 kalendarskih dana2,25% 2,40% 3,00% 3,45%2,60%
Bez otkaznog roka1,00%  1,10% 1,50% 1,80%2,10%

Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000 KM na period od 36 mjeseci sa KS od 3,45% , iznos kamate: 1.072,15 KM.

NAPOMENA* Akcijske kamate ostaju na snazi do kraja avgusta 2023.godine.

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).