Oročena
štednja

Dosta je bilo štekanja ušteđevine po budžacima i garavim odžacima! Ostvarite fantastične kamatne stope do 3,45% na periode od 13, 18 , 24 i 36 mjeseci štedeći u MF banci.

Neka Vaš štek postane štednja

NA SIGURNOJ LOKACIJI I PO NAJBOLJOJ STOPI!

Iskoristite akcijsku ponudu i do kraja juna oročite Vaš novac
uz 50% veće kamatne stope na oročenoj štednji.

REPREZENTATIVNI PRIMJER:

Na štedni ulog od 10.000 KM, oročen na period od 36 mjeseci,
ostvarujete kamatu od 3,45%, a iznos kamate je 1.072,15 KM.

Započnite štednju i odaberite:

Iznos kredita svijetla

Valutu

Omogućavamo Vam odabir valute.

Kursna lista svijetla

Isplatu

isplata kamate se vrši na ugovoren način, a kamata na štednju se obračunava mjesečno.

Nacin otplate svijetla

Način raspolaganja novcem

na pismeni zahtjev i prije isteka roka možete raspolagati Vašim novcem, a kamata se obračunava po viđenju.

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Do 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,20%1,30%1,70%2,00%2,30%
Više od 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,50%1,60%2,00%2,30%2,60%
Do 10.000,00 KM bez otkaznog roka0,70%0,80%1,20%1,50%1,80%
Više od 10.000,00 KM bez otkaznog roka1,00%1,10%1,50%1,80%2,10%

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,50% 1,60% 2,00% 2,30%2,60%
Bez otkaznog roka1,00%  1,10% 1,50% 1,80%2,10%

Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000,01 KM na period od 48 mjeseci sa KS od 2,60 %, iznos kamate: 1.081,26KM.

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana2,25% 2,40% 3,00% 3,45%2,60%
Bez otkaznog roka1,00%  1,10% 1,50% 1,80%2,10%

Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000 KM na period od 36 mjeseci sa KS od 3,45% , iznos kamate: 1.072,15 KM.

NAPOMENA* Akcijske kamate ostaju na snazi do kraja juna 2023.godine.

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).