Oročena
štednja

Štedi u MF banci i ostvari kamatu do 2,60 posto!

Započnite štednju i odaberite:

Iznos kredita svijetla

Valutu

Omogućavamo Vam odabir valute.

Kursna lista svijetla

Isplatu

isplata kamate se vrši na ugovoren način, a kamata na štednju se obračunava mjesečno.

Nacin otplate svijetla

Način raspolaganja novcem

na pismeni zahtjev i prije isteka roka možete raspolagati Vašim novcem, a kamata se obračunava po viđenju.

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Do 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,20%1,30%1,70%2,00%2,30%
Više od 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,50%1,60%2,00%2,30%2,60%
Do 10.000,00 KM bez otkaznog roka0,70%0,80%1,20%1,50%1,80%
Više od 10.000,00 KM bez otkaznog roka1,00%1,10%1,50%1,80%2,10%

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Do 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,20% 1,30% 1,70% 2,00%2,30%
Više od 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana1,50%  1,60% 2,00% 2,30%2,60%
Do 10.000,00 KM bez otkaznog roka0,70%0,80%1,20%1,50%1,80%
Više od 10.000,00 KM bez otkaznog roka1,00%1,10%1,50%1,80%2,10%

 

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).