Platni promet sa inostranstvom

Uz otvoren tekući ili devizni račun našim klijentima pružamo efikasno izvršenje svih naloga u sistemu platnog prometa sa inostranstvom.

Platni promet sa inostranstvom Vam omogućava:

Krediti

Plaćanje

sve naloge za plaćanja prema inostranstvu koja su primljena u toku dana realizujemo najkasnije u roku od jednog dana.

Iznos kredita svijetla

Sredstva priliva

su Vam raspoloživa odmah, čak istog dana kada su odobrena u inostranstvu

Plattni promet svijetla

SWIFT kod

uz SWIFT kod MFBLBA22 obavite sve poslove platnog prometa.