Press materijali

Logotipi i materijali u prilogu namijenjeni su medijima i drugim zainteresovanim skupinama koje u svom djelovanju imaju potrebu predstaviti Banku njenim zvaničnim obilježjima. Klikom na dokument otvoriće se PDF dokument sa odgovarajućim sadržajem koji možete preuzeti i koristiti u skladu sa opštim načelima i pravilima fer poslovanja i izvještavanja.

Paleta boja (primarna paleta)

Na slici su prikazane tri osnovne boje primarne palete i četiri boje sekundarne palete, sa vrednostima CMYK i PANTONE skale. U oglašavanju, preporučeno je da se koristi prikazana paleta od sedam boja. Poželjno je da se na svakom zasebnom materijalu koristi samo jedna od boja iz palete, a u posebnim slučajevima mogu se koristiti dve boje iz palete na jednom materijalu.

CMYK
(100,70,0,30)

CMYK
(80,10,0,0)

CMYK
(0,0,0,45)

PANTONE
288C

PANTONE
2995C

PANTONE
423C

Paleta boja (sekundarna paleta)

CMYK
(0,70,5,0)

CMYK
(50,0,70,0)

CMYK
(40,70,0,10)

CMYK
(0,45,90,0)

PANTONE
232C

PANTONE
360C

PANTONE
2582C

?
?