Rentna
štednja

Rentna štednja je namijenjena svima koji žele da raspolažu kamatom svakog mjeseca za vrijeme trajanja perioda oročenja.

Nudimo Vam mogućnost odabira:

Iznos kredita svijetla

Valute

u kojoj ćete štediti Vaš novac.

Kursna lista svijetla

Kamate

kao i dinamike raspolaganja kamatom.

Rok otplate svijetla

Rok oročenja

u zavisnosti od Vaših preferencija na 13, 18 i 36 mjeseci.

Period13 mjeseci18 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci
Kamata1,30%1,40%1,80%2,10%2,40%

Valutna klauzula: Devizna klauzula za KM oročenja je vezana za EUR.

Novcem možete raspolagati na pismeni zahtjev i prije isteka roka oročenja, kada vam na sredstva oročenog štednog uloga obračunavamo kamatu po viđenju.