Nadzorni odbor Dana: 28.04.2022. godine , Broj: NO – 113/2022 Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na desetoj sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donio je: