Unutrašnji platni promet

Jednostavno i lako realizujte sve naloge u domenu platnog prometa.

Putem unutrašnjeg platnog prometa možete realizovati:

Krediti

Uplate i isplate

gotovog novca sa transakcionog računa na
šalteru banke.

platni promet u zemlji

Bezgotovinsko plaćanje

I uz to dobiti informacije o stanju i prometu
na računu

Konv valuta svijetla

Prepis naloga i reklamacije

uz dostavljen zahtjev omogućavamo prepis naloga i reklamacije.