Overdraft (prekoračenje po tekućem računu)

Prekoračenje po tekućem računu (overdraft) je kreditni proizvod koji se često naziva i dozvoljenim minusom po tekućem računu. Proizvod je namijenjen klijentima koji imaju otvoren tekući račun u banci za priliv redovnih mjesečnih primanja poput plate, penzije, kirije i slično.

Namjena

Iznos kredita svijetla

Iznos

Od 5.000,00KM do visine 1 i 3 mjesečna primanja, ili do 12% godišnjeg priliva na račun, maksimalno 50.000,00KM.

Rok otplate svijetla

Rok otplate

U trajanju do 12 mjesecu, uz mogućnost automatskog produženja na 24 mjeseca.

Nacin otplate svijetla

Način otplate

Po revolving principu, dnevno u zavisnosti od priliva sredstava na račun.

Namjena

  • Podmirivanje tekućih potreba klijenata.